Kan kapitalisterna komma överens om en gemensam väg ur kapitalismens kris?

Luther

Är kapitalismen på väg mot en avgörande reformation, i stil med den omvälvande protestantiska reformation katolska kyrkan stod inför på 1500-talet? En artikel i affärstidskriften Forbes visar på faktorer som pekar i en sådan riktning. Kapitalismen har länge kritiserats utifrån; nu ökar medvetenheten om Läs hela inlägget