Nästa steg efter gratis är att vi får betalt för att använda tjänster på internet

Bitcoin

Den digitala tekniken fortsätter att förändra samhället, ofta på sätt vi inte kunde ha förutsett. Kommer rollerna som kund, användare, medarbetare och till och med ägare att smälta samman i framtiden? Reddit är först ut med en plan för att göra sina Läs hela inlägget