PricewaterhouseCoopers ger dyster bild av kampen mot klimatförändringarna

Utsläppen av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka i absoluta tal. Att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till två grader, målet som sattes av FN:s klimatmöte 2009, ter sig nu närmast omöjligt att nå. En rapport från konsultföretaget PricewaterhouseCoopers, som sysslar Läs hela inlägget