Går omställning till hållbar energi att förena med ekonomisk tillväxt?

Kan det ur strikt ekonomiskt perspektiv vara billigt eller rent av gratis att bekämpa den globala uppvärmningen? Ekonomen Paul Krugman argumenterar i en debattartikel för att kraftfulla åtgärder mot världens koldioxidutsläpp inte behöver påverka tillväxten negativt, utan kanske tvärtom leder till ökad Läs hela inlägget