Evolutionsbiolog menar att samarbete istället för konkurrens blir vår räddning

Elisabet Sahtouris

Varje ekosystem når en punkt där konkurrens blir för kostsamt och nya former av samarbete uppstår av nödvändighet. Evolutionsbiologen och framtidsteoretikern Elisabet Sahtouris menar att mänskligheten nu befinner sig i en sådan övergångsfas. Hon jämför vår nuvarande situation med hur det var Läs hela inlägget