Mycket talar för medborgarlön

Basinkomst är inte någon ny idé, konstaterar Rutger Bregman i en TED-föreläsning. Sedan Thomas Paine på 1700-talet lade fram det första konkreta förslaget, har tänkare från vänster till höger, från medborgarrättskämpen Martin Luther King till marknadsliberalen Milton Friedman, rekommenderat någon form av grundläggande medborgarlön. Läs hela inlägget