Sverige sticker ut som landet där arbetstiden per anställd ökar

Sverige sticker ut i en OECD-undersökning som egentligen gjorts i syfte att jämföra amerikanska förhållanden med europeiska. Grafiken här, hämtad från en artikel i Washington Post, som i och för sig fokuserar på långa och obekväma arbetstider i USA, visar att den genomsnittliga arbetstiden sjunkit i samtliga undersökta länder, utom i just Sverige. Här har den tvärtom ökat ganska markant.

Detta bör ställas mot vår redan höga arbetslöshet och det faktum att allt fler arbetsuppgifter fortsätter att automatiseras. Är det rimligt att allt fler blir arbetslösa, medan de som fortfarande har jobb arbetar allt mer?

hours

5 tankar om “Sverige sticker ut som landet där arbetstiden per anställd ökar

 1. Genomsnitt är ett knepigt begrepp. Man skulle kunna uppfatta det som om fler har ett arbete att gå till i Sverige än i de andra länderna. Artikeln verkar inte redogöra för hur de räknar.

  • Ja, statistik är knepigt, och undersökningen är faktiskt otydlig på denna punkt.

   Underlaget har hämtats från Multinational Time Use Study och American Time Use Study som bygger på telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda personer. Egenföretagare (self employed) är uttryckligen borträknade och påverkar inte statistiken i någon riktning. Däremot sägs inget alls om arbetslöshet, vilket leder till slutsatsen att undersökningen inte skiljer på frivillig ledighet och påtvingad sådan.

   Har mejlat en av professorerna bakom undersökningen i hopp om klart besked.

    • Har fått svar från professor Daniel Hamermesh, som konstaterar att arbetslösa inte ingår och inte kan ingå i en studie av arbetstid per anställd.

     Och det är kanske så självklart att det inte borde behöva nämnas. Återstår för mig att ta på mig ansvaret för otydligheten, som nog uppstått på grund av ordvalet i min rubrik, som jag nu ändrat.