Positiva exempel visar att övergång till förnybara energikällor är fullt möjlig

solpanelerLägligt till klimatmötet i New York har en intressant rapport släppts som visar hur framsynta samhällen över hela världen redan är på väg bort från fossila bränslen. Rapporten är publicerad av The World Future Council och pekar på att det som egentligen hindrar en global övergång till förnybara energikällor är bristen på politisk vilja.

Med hjälp av exempel från både små öar och storstäder som Frankfurt och Sydney, gör rapporten tydligt att fungerande teknik redan finns. I många fall har övergång till förnybar energi dessutom skapat jobb och sparat pengar åt lokalsamhället.

”Första steget mot 100 procent förnybar energi är att formulera ett politiskt mål. En ambitiös målsättning visar politisk beslutsamhet och kan ge både näringsliv och befolkning förtroende för den långsiktiga visionen. Ett officiellt mandat för handling blir katalysator till förändring.”

Danmark framhålls som ett pionjärland på området, med sitt nationella mål att all elektricitet och uppvärmning ska komma från förnybara källor 2035, och att det 2050 ska gälla samtliga energisektorer, inklusive transporter. Tack vare ambitiösa investeringar väntas Danmark ha sparat 920 miljoner euro på energikostnader redan 2020.

Omfattande demonstrationer sätter också press på världens ledare att komma fram till något konkret.

”Folk i alla länder är mycket mer medvetna om hur viktigt det här är nu”, säger Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius, som själv gick i söndagens demonstrationståg på Manhattan, till The Guardian.

Kommentarer är avstängda