Nästa steg efter gratis är att vi får betalt för att använda tjänster på internet
Kan kapitalisterna komma överens om en gemensam väg ur kapitalismens kris?
Spridningen av ebola sätter fokus på samhällets sårbarhet
Positiva exempel visar att övergång till förnybara energikällor är fullt möjlig
Sverige sticker ut som landet där arbetstiden per anställd ökar

Kan kapitalisterna komma överens om en gemensam väg ur kapitalismens kris?

Luther

Är kapitalismen på väg mot en avgörande reformation, i stil med den omvälvande protestantiska reformation katolska kyrkan stod inför på 1500-talet? En artikel i affärstidskriften Forbes visar på faktorer som pekar i en sådan riktning. Kapitalismen har länge kritiserats utifrån; nu ökar medvetenheten om Läs hela inlägget

Går omställning till hållbar energi att förena med ekonomisk tillväxt?

Kan det ur strikt ekonomiskt perspektiv vara billigt eller rent av gratis att bekämpa den globala uppvärmningen? Ekonomen Paul Krugman argumenterar i en debattartikel för att kraftfulla åtgärder mot världens koldioxidutsläpp inte behöver påverka tillväxten negativt, utan kanske tvärtom leder till ökad Läs hela inlägget

Ny Greenpeace-rapport visar hur finansiella intressen står i vägen för kraftfull klimatpolitik

Trycket på FN:s klimatmöte i New York och nästa års storkonferens i Paris är stort. På tusentals platser över hela världen ordnas demonstrationer och även ledande politiker sluter upp i folkmassorna. Till och med Världsbanken förespråkar stora insatser mot klimatförändringarna. Mot kraven på Läs hela inlägget

PricewaterhouseCoopers ger dyster bild av kampen mot klimatförändringarna

Utsläppen av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka i absoluta tal. Att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till två grader, målet som sattes av FN:s klimatmöte 2009, ter sig nu närmast omöjligt att nå. En rapport från konsultföretaget PricewaterhouseCoopers, som sysslar Läs hela inlägget