Nätet långsammare och dyrare om neutraliteten avskaffas

Internet riskerar att bli både långsammare och dyrare framöver. Från början skapades internet som ett jämlikt nätverk utan centrum, av strategiska skäl, för att minimera sårbarheten. Nätet skulle vara svårt att slå ut rent fysiskt. Denna jämlikhet har också utgjort en viktig förutsättning för framväxten av det brokiga, blomstrande internet vi har idag.

Men detta förhållande är starkt hotat. Internetleverantörerna vill kunna ta extra betalt för att prioritera vissa kunder framför andra.

Tom Wheeler, ordförande för FCC, Federal Communications Commission, myndigheten som reglerar radio- TV- kabel- och satellitkommunikation  i USA, har lagt fram ett förslag som avskaffar den nuvarande nätneutraliteten och låter leverantörer prioritera datatrafik och ta betalt för det.

Protesterna har inte låtit vänta på sig.

I Slate Magazine jämför David Auerbach med vad som hände när elmarknaden i Kalifornien avreglerades: Elektriciteten blev både dyrare och mindre pålitlig, med återkommande strömavbrott.

DO

Kommentarer är avstängda