Nästa steg efter gratis är att vi får betalt för att använda tjänster på internet

BitcoinDen digitala tekniken fortsätter att förändra samhället, ofta på sätt vi inte kunde ha förutsett. Kommer rollerna som kund, användare, medarbetare och till och med ägare att smälta samman i framtiden? Reddit är först ut med en plan för att göra sina användare till delägare, med hjälp av samma sorts teknik som ligger till grund för kryptovalutan Bitcoin. Det är både juridiskt och tekniskt komplicerat, men när något väl visat sig vara möjligt, behöver det inte dröja länge innan det också blir oundvikligt.

Det är så gratiskulturen vuxit fram på internet; varför betala på ett ställe för något som erbjuds gratis på ett annat? Nästa logiska steg är att vi får betalt för att använda tjänsterna, när tekniken nu gör det möjligt; varför använda en tjänst gratis på ett ställe, om man kan få betalt och rentav bli delägare på ett annat?

Enorma värden skapas i sociala medier. På börsen värderas Facebook till nästan ofattbara 200 miljarder dollar. Företagets programvara är dock inte speciellt märkvärdig och kostnaderna för att hålla igång servrarna förhållandevis låg. Facebook har bara några tusen anställda. Det egentliga värdet genereras av användarna. De får emellertid inte betalt för sina insatser. Inte än.

Blockkedjor, tekniken bakom bland annat Bitcoin, gör det praktiskt möjligt att automatisera ägande och vinstfördelning digitalt, något som kan få stor betydelse för hur hela samhället fungerar inom en snar framtid. Att konkurrera med ett företag som Facebook är mycket svårt; nästan alla använder Facebook eftersom nästan alla andra redan använder Facebook. Det sociala nätverket består i princip av användarna. Att locka med ett bättre alternativ räcker inte, och att priskonkurrera med gratis har hittills varit omöjligt.

Men alternativ som erbjuder användarna ersättning för sin medverkan skulle förändra förutsättningarna. Automatiserat, dynamiskt delägarskap och vinstdelning i realtid kan vara framtiden. Tänk internet som en öppen, obegränsad kooperation.

Kommentarer är avstängda