Mycket talar för medborgarlön


Basinkomst är inte någon ny idé, konstaterar Rutger Bregman i en TED-föreläsning.

Sedan Thomas Paine på 1700-talet lade fram det första konkreta förslaget, har tänkare från vänster till höger, från medborgarrättskämpen Martin Luther King till marknadsliberalen Milton Friedman, rekommenderat någon form av grundläggande medborgarlön. I Sverige är det bara Miljöpartiet som haft medborgarlön på sitt program, men i USA lade den republikanske presidenten Richard Nixon fram ett förslag om basinkomst redan 1969. Ironiskt nog röstades förslaget ned i kongressen av demokrater som menade att den föreslagna nivån var för låg.

Nu när den digitala tekniken gör att allt fler jobb försvinner har idéerna om medborgarlön fått ny fart. Medan Rutger Bregmans TED-föreläsning skrapar på ytan, har Vox media en artikel som grundligt förklarar begreppet basinkomst och redovisar de främsta argumenten för och emot, från både höger och vänster.

Kommentarer är avstängda