Kan kapitalisterna komma överens om en gemensam väg ur kapitalismens kris?

LutherÄr kapitalismen på väg mot en avgörande reformation, i stil med den omvälvande protestantiska reformation katolska kyrkan stod inför på 1500-talet? En artikel i affärstidskriften Forbes visar på faktorer som pekar i en sådan riktning. Kapitalismen har länge kritiserats utifrån; nu ökar medvetenheten om det rådande systemets brister även inom finansvärlden.

Många av världens ledande affärstänkare träffas på Drucker Forum i Wien i November. Ett möte som Forbes jämför med det berömda religionssamtalet i Marburg 1529, där reformatorerna Martin Luther och Huldrych Zwingli inte lyckades komma överens, trots att båda i stort hade samma syn på kyrkan:

”Religionssamtalet i Marburg bröt samman och reformationen fortskred på ett fragmenterat sätt i hundra år. Läroskillnader som i efterhand förefaller obetydliga i förhållande till en omfattande samsyn, hindrade bildandet av en gemensam protestantisk front.”

Jämförelsen kan tyckas överdriven. Drucker Forum är trots allt bara en av många internationella konferenser, även om anslaget låter ambitiöst:

”Är ledare och entreprenörer redo att tackla den stora omvandling vi står inför? De flesta skulle påstå att de inte är redo. Så, vad kan vi göra åt saken? Vad krävs för att göra ledarskap till en effektiv social teknik för att omvandla våra institutioner och organisationer? På detta fokuserar Drucker Forum 2014.”

Så här argumenterar Forbes för att ropen på förändring inom finansvärdlen är värda att lyssna på:

”För det första kommer ropen inte från en hop demonstranter i en park. De kommer från de mest utmärkta näringslivsvänliga rösterna i världen – själva kapitalismens tyngsta artilleri.”

”För det andra är det inte bara en eller två röster. Kritikerna och kraven på förändring är många och samtidiga.”

”För det tredje talar dessa ledande tänkare inte i liknelser eller mångtydigheter. Det rör sig om raka fördömanden, inte bara av något enskilt företag, utan av hela den rådande kulturen inom storfinansen.”

Liksom prästen Martin Luther ville reformera kyrkan inifrån, för att rädda den, handlar det om kapitalister som vill reformera kapitalismen inifrån, för att rädda den. Annars kan den ju komma att ersättas av något helt annat.

Kommentarer är avstängda