Hur mycket mer ska en VD ha i lön?

VD lönEn genomsnittlig VD tjänar som bekant mycket mer än folk i allmänhet. De flesta tycker också att det är rimligt att direktören har högre lön än arbetaren. Men hur stor ska skillnaden vara? Ett par forskare vid Harward Business School har undersökt just detta.

Tillfrågade har fått uppskatta det faktiska förhållandet mellan en VD-lön och en arbetarlön, samt ange hur de själva tycker att förhållandet borde se ut. Resultatet visar att de flesta grovt underskattar hur mycket en VD tjänar.

Amerikaner tycker i genomsnitt att en VD borde tjäna sju gånger så mycket som en arbetare, samtidigt som de tror att en VD tjänar 27 gånger så mycket som en arbetare. I själva verket är skillnaden mycket större; en genomsnittlig amerikansk VD tjänar 345 gånger så mycket som en genomsnittlig amerikansk arbetare.

Som grafen ovan visar, förhåller det sig på liknande sätt över hela världen, även om nivåerna skiljer sig drastiskt:

”Data från 40 länder visar att den ideala löneskillnaden genomgående är betydligt mindre än den uppskattade skillnaden, och att det finns en samsyn när det gäller hur stor löneskillnaden borde vara, oavsett den tillfrågades nationalitet, socioekonomiska status eller politiska åskådning. Data från 16 länder visar dessutom att folk dramatiskt underskattar den faktiska löneskillnaden.”

Kommentarer är avstängda