Går omställning till hållbar energi att förena med ekonomisk tillväxt?

KrugmanKan det ur strikt ekonomiskt perspektiv vara billigt eller rent av gratis att bekämpa den globala uppvärmningen? Ekonomen Paul Krugman argumenterar i en debattartikel för att kraftfulla åtgärder mot världens koldioxidutsläpp inte behöver påverka tillväxten negativt, utan kanske tvärtom leder till ökad tillväxt:

”Att sätta ett pris på koldioxidutsläpp har flera positiva bieffekter, utöver minskad global uppvärmning, fördelar som skulle visa sig ganska snabbt. Viktigast är hälsoeffekterna; kolförbränning orsakar många luftvägsproblem som leder till högre vårdkostnader och minskad produktivitet.”

Bättre folkhälsa och andra positiva bieffekter tar död på ett vanligt argument; att lokala åtgärder inte skulle löna sig så länge det inte finns någon global överenskommelse. En annan viktig faktor är att tekniken inom förnybar energi går framåt. Till exempel har priserna på solceller minskat med 50 procent bara sedan 2010.

Att många forskare ser minskad tillväxt som en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling, menar Krugman beror på att de inte förstår vad begreppet ekonomisk tillväxt betyder:

”De ser tillväxt som något brutalt fysiskt, en ständigt ökad produktion av prylar, och tar inte hänsyn till alla valmöjligheter som finns när det gäller vad vi konsumerar och vilken teknik vi tillämpar.”

HeinbergRichard Heinberg på Post Carbon Institute hittar dock många fel och brister i Krugmans resonemang. Inte minst påståendet att det skulle gå lätt att minska utsläppen:

”Den snabba utbyggnaden av förnybar energi är ett enormt infrastrukturprojekt som i sig kräver stora mängder fossila bränslen. Nya solpaneler betalar sig inte genast i ett energiperspektiv; inte förrän utbyggnaden planar ut blir det en energivinst för systemet som helhet. Det ligger en djup ironi i det faktum att själva omställningen till förnybart faktiskt drivs med fossila bränslen. Om vi påskyndar omställningen försenar vi tidpunkten då klimatet tjänar på processen.”

En tanke om “Går omställning till hållbar energi att förena med ekonomisk tillväxt?

  1. Påståendet ”Om vi påskyndar omställningen försenar vi tidpunkten då klimatet tjänar på processen.” Kan inte stämma. Hur vi använder den fossila energin de kommande 20 åren har självklart enorm betydelse! Det är ju sant att omställningen fordrar energi och då är det ju betydelsefullt att vi använder den till att skapa nya fossiloberoende energislag, minst sagt!!!
    https://www.scribd.com/doc/255695632/The-German-Energy-Transition-to-2015
    https://www.scribd.com/doc/221752050/Solar-Energy-to-Save-the-Environment.