Ny Greenpeace-rapport visar hur finansiella intressen står i vägen för kraftfull klimatpolitik

Trycket på FN:s klimatmöte i New York och nästa års storkonferens i Paris är stort. På tusentals platser över hela världen ordnas demonstrationer och även ledande politiker sluter upp i folkmassorna. Till och med Världsbanken förespråkar stora insatser mot klimatförändringarna. Mot kraven på kraftiga åtgärder står dock mäktiga finansiella intressen.

En ny rapport från Greenpeace beskriver hur ägarna bakom storföretag inom fossila bränslen och en handfull ideologiskt motiverade miljardärer agerar för att begränsa demokratiskt inflytande och hindra lagstiftning till skydd för miljön.

”Opinionsundersökningar visar att över 80 procent av befolkningen i USA vill se åtgärder mot global uppvärmning, även om det skulle kosta dem själva något. Så varför gör kongressen ingenting? Kongressen kan inte göra något, eftersom en handfull moguler inom olja och gas har använt sin makt och sitt inflytande till att grusa den demokratiska processen.”

Flera kontroversiella utslag i högsta domstolen har på senare år radikalt ändrat den amerikanska politiken. Citizens United v. FEC (2010) gav företag rätt att använda obegränsat med pengar till att påverka valkampanjer utifrån. McCutcheon v. FEC (2014) höjde gränsen för enskilda bidrag till valkampanjer, så att en medborgare nu kan bidra med 3,6 miljoner dollar per kandidat och val. Denna utveckling har gjort det mycket lättare för storföretag och miljardärer att pumpa in pengar i politiken och därigenom dränka vanligt folks röster.

Greenpeace har identifierat 89 kampanjfinansiärer med nära kopplingar till storföretag inom kol, olja och gas. Dessutom 67 sponsorer nära kopplade till olje- och gasmiljardärerna Charles och David Koch, kända för att finansiera Tea Party-rörelsen i USA.

Kommentarer är avstängda