Evolutionsbiolog menar att samarbete istället för konkurrens blir vår räddning

Elisabet SahtourisVarje ekosystem når en punkt där konkurrens blir för kostsamt och nya former av samarbete uppstår av nödvändighet. Evolutionsbiologen och framtidsteoretikern Elisabet Sahtouris menar att mänskligheten nu befinner sig i en sådan övergångsfas. Hon jämför vår nuvarande situation med hur det var när primitiva celler utan kärna utvecklades till avancerade celler med kärna, eller när encelliga organismer började samarbeta och tillsammans bilda flercelliga varelser.

I den korta videon här nedan sammanfattar Elisabet Sahtouris sina tankegångar, medan den här artikeln, än mer aktuell nu än när hon skrev den för drygt nio år sedan, ger en mer detaljerad förklaring till hur resursbrist tvingar fram helt nya och mer avancerade former av samarbete.


Ekosystem utvecklas i tre faser. I den första fasen etablerar arter av pionjärtyp sina respektive nischer genom intensiv, ofta fientlig konkurrens och snabb populationsökning på varandras bekostnad. Den tredje, mer stabila fasen präglas däremot av avancerade samarbeten, där arter föder eller på andra sätt hjälper varandra till gemensam nytta. Mellanfasen är en övergångsperiod där olika former av samarbete så att säga konkurrerar ut konkurrensen.

”Det måste ha funnits en tid då enbart arter av pionjärtyp existerade, ändå har evolutionen lett till mogna arter som samarbetar på komplicerade sätt. Det förefaller finnas någon sorts evolutionär inlärningsprocess, genom vilken arter upptäcker att samarbete lönar sig.”

Elisabet Sahtouris applicerar sitt evolutionsbiologiska resonemang på det ekonomiska området och manar oss att hitta nya former för samarbete.

”Att vårt nuvarande ekonomiska system är ohållbart har blivit uppenbart för de flesta, men det är ännu oklart huruvida vi faktiskt förstår att ohållbart är liktydigt med kan inte fortsätta och därmed något som måste ändras. Vetskapen att den nuvarande ekonomiska politiken är ohållbar räcker inte; vi måste bli medvetna och aktivt medverka i förändringsprocessen.”

Kommentarer är avstängda