Ekonomipristagare motsäger tidigare pristagare som motsäger varandra

Jean TiroleDen franske nationalekonomen Jean Tirole fick årets ekonomipris till Alfred Nobels minne, för sina teorier om hur mäktiga företag kan tyglas på marknaden. Det hör till ovanligheterna, att en ekonom som förespråkar regleringar får priset. Förra året gick priset, märkligt schizofrent, till ekonomer med sinsemellan helt oförenliga teorier; Eugene Fama som menade att bubblor inte existerar och Robert Shiller som såg bubblor överallt. Gemensamt hade de dock en marknadsliberal motvilja mot regleringar.

Robert Shiller kunde visa hur marknaden är irrationell och ineffektiv, med bubblor som blåses upp och brister. Hans lösning på problemet var dock inte regleringar, utan ännu mera marknad.

Eugene Fama, vars teorier haft stort inflytande på marknadernas avreglering globalt, framhärdade i sin syn på marknaden som rationell och effektiv. En intervju med honom i The New Yorker visar en förnekelse på närmast surrealistisk nivå:

”Jag vet inte vad kreditbubbla betyder. Jag vet inte ens vad bubbla betyder. Dessa ord har blivit populära, men jag anser att de inte betyder något.”

Samtidigt som Fama motsätter sig regleringar, tror han inte att de skulle få någon effekt:

”Privata företag är väldigt bra på att uppfinna metoder att ta sig runt regleringar. De kommer att hitta sätt att göra saker som följer reglerna till bokstaven, men inte till andemeningen.”

Jean Tirole fick årets ekonomipris speciellt för hur han visat på djupa och väsentliga skillnader när det gäller att reglera företag inom olika sektorer, som telekomföretag eller banker. Men han har också ifrågasatt en central tes inom neoklassisk ekonomi, nämligen den att individer alltid svarar positivt på ekonomiska incitament. Han har demonstrerat att bonusar och belöningar kan underminera verklig motivation och få negativa konsekvenser, speciellt på längre sikt.

Värt att notera, mot bakgrund av den svenska debatten om vinster i välfärden, är att Jean Tirole erbjuder matematiska verktyg för att reglera marknader med några få dominerande företag, i syfte att upprätthålla konkurrens. Det handlar således fortfarande om rena marknadslösningar.

 

 

Kommentarer är avstängda