Digitala monopol tar över våra liv och borde kanske tillhöra det allmänna

Bland molnenEn skarp artikel av Richard Escow i tidskriften Salon beskriver hur internetföretag som Google, Facebook och Amazon skaffar sig monopolställning och mer eller mindre tar över våra liv, med förödande konsekvenser för ekonomi och samhälle:

”Dessa företag kontrollerar vad vi vet, vad vi ser och hur vi använder vår tid. De bestämmer vem som får ta del av våra mest intima hemligheter. De skaffar sig makt av en sort som äldre tiders totalitära regimer bara kunde drömma om.”

”Facebook är det typiska exemplet. Utan att utmärka sig för smart design eller användarvänlighet, agerade Facebook aggressivt för att skaffa sig en monopolställning på marknaden för sociala medier. Sedan kom annonserna, integritetsintrången, manipulerandet med användarnas nyhetsflöden och handeln med personliga data. Facebook bygger inget, tillverkar inget, skapar inget. Istället uppmuntras användarna att göra jobbet, medan Facebook tar betalt i det fördolda – genom att rikta användarnas tid och uppmärksamhet till att skapa vinst åt företaget.”

I en annan artikel argumenterar han för att dessa digitala monopol borde ses som allmännyttig samhällsservice, alltså helt enkelt förstatligas:

”Företag skulle inte kunna delta i det moderna samhället utan tillgång till den service digitala monopol som Amazon, Google och Facebook tillhandahåller. De har blivit allmänna marknadsplatser. För privatpersoner har de blivit det offentliga torget, platsen för socialt samspel, såväl som den marknadsplats där vi köper varor.”

Poängen är att intäkterna i första hand kommer från hur dessa storföretag använder vår personliga information till riktad annonsering. De säljer inte en produkt till oss; vi är produkten och vi blir sålda med vinst.

”Allmännyttig service skapas ofta när resursen som konsumeras inte är en vara i vanlig mening. Vi är inte en vanlig vara. Liksom luft och vatten, är värdet av vår personliga information något som borde delas allmänt. Eller åtminstone styras av det offentliga.”

Kommentarer är avstängda