Ny Greenpeace-rapport visar hur finansiella intressen står i vägen för kraftfull klimatpolitik

Trycket på FN:s klimatmöte i New York och nästa års storkonferens i Paris är stort. På tusentals platser över hela världen ordnas demonstrationer och även ledande politiker sluter upp i folkmassorna. Till och med Världsbanken förespråkar stora insatser mot klimatförändringarna. Mot kraven på Läs hela inlägget

PricewaterhouseCoopers ger dyster bild av kampen mot klimatförändringarna

Utsläppen av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka i absoluta tal. Att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till två grader, målet som sattes av FN:s klimatmöte 2009, ter sig nu närmast omöjligt att nå. En rapport från konsultföretaget PricewaterhouseCoopers, som sysslar Läs hela inlägget

Grekiska gräsrötter ordnade folkomröstning för vatten

Krav från Internationella valutafonden, IMF, pressar Grekland att privatisera samhällets gemensamma tillgångar, som villkor för stödlån efter landets finansiella kollaps. Men folket kämpar emot. De allra flesta vill trots allt behålla livsnödvändigheter som vattenförsörjningen i det allmännas ägo. En inofficiell Läs hela inlägget