Evolutionsbiolog menar att samarbete istället för konkurrens blir vår räddning

Elisabet Sahtouris

Varje ekosystem når en punkt där konkurrens blir för kostsamt och nya former av samarbete uppstår av nödvändighet. Evolutionsbiologen och framtidsteoretikern Elisabet Sahtouris menar att mänskligheten nu befinner sig i en sådan övergångsfas. Hon jämför vår nuvarande situation med hur det var Läs hela inlägget

Går omställning till hållbar energi att förena med ekonomisk tillväxt?

Kan det ur strikt ekonomiskt perspektiv vara billigt eller rent av gratis att bekämpa den globala uppvärmningen? Ekonomen Paul Krugman argumenterar i en debattartikel för att kraftfulla åtgärder mot världens koldioxidutsläpp inte behöver påverka tillväxten negativt, utan kanske tvärtom leder till ökad Läs hela inlägget

Sprängfullt internet hålls ihop med snören och tejp

sårat internet

Allt fler av samhällets funktioner flyttar ut på internet. Där sköter vi våra sociala kontaker och våra affärer. Men hur pålitligt är nätet egentligen? Alldeles bortsett från riskerna med övervakning och illasinnad kod som virus och trojaner, knakar det i själva infrastrukturen. ”Problemet är att Läs hela inlägget

En uppsättning praktiska verktyg för att bygga civilisationen

Marcin Jakubowski, kärnfysiker och lantbrukare, har ett fascinerande projekt, vars mål är en sorts civilisations-kit, en uppsättning verktyg för att rent praktiskt bygga en fungerande civilisation från grunden, på jordnära marknivå. Hans Global Village Construction Set handlar om öppna, gemensamma Läs hela inlägget

Gemensam konsumtion – så kan den främjas

En intressant subtrend som försöker gå mot strömmen i dagens konsumtions/slit-å-släng/sköt-dig-själv-å-skit-i-andra-samhälle är det som kallas collaborative consumtion, alltså gemensam konsumtion. Grundtanken är att vi i större eller mindre omfattning ska byta vårt fokus från ägande till tillgänglighet. I denna anda Läs hela inlägget