Att ta ner vinsterna till lokal nivå

Ett geografiskt begränsat område där invånarna har gemensam tillgång till de resurser som finns, såväl naturens gåvor som kunskap. Detta är en tanke och ett koncept som vi hört många gånger. Men det har oftast handlat om ett område i storleksordningen en by, kanske med upp till 2000 invånare.

Nu ligger ett större projekt i startgroparna, ett projekt som är tänkt att sträcka sig över… ett helt land! Landet är Ecuador och projektet kallas Free Libre Open Knowledge (FLOK) Society. Frågan är just nu uppe till allmän debatt i Ecuador.

Fokus ligger på att röra sig från dagens så kallade kognitiva kapitalism – tredje generationens kapitalism efter handel och industri – där rättigheterna till teknologiska landvinningar oftast ligger hos stora företagskoncerner i nord. Målsättningen är att istället uppnå ett ekonomiskt system där kunskap produceras och delas i en kooperativ, öppen process och kan användas fritt av alla. Det allmängods av kunskap som då skapas ska lägga grunden för fortsatt innovation och distribution av välstånd.

Ett nyckelbegrepp här är en ömsesidig licens, peer production license. Genom denna får alla som bidrar till att utveckla områdets natur- och kulturresurser, infrastruktur med mera (commons) fri tillgång till dem, medan företag som gör vinst på dessa resurser utan att bidra till att skapa dem måste betala en licensavgift. De intäkter som på detta vis tillfaller området kan användas för att vidareutveckla området, exempelvis sättas in i investeringsfonder.

Detta system förväntas underlätta spridandet av lokal kunskap om växtodling, naturmedicin och liknande, där de som har kunskapen idag är tveksamma till att dela med sig av den eftersom risken är uppenbar att rättigheterna köps upp av (internationella) storföretag som tar hand om hela vinsten.

Om detta blir verklighet i Ecuador är det första gången ett sådant system provas på nationell nivå.

AL

Kommentarer är avstängda