Går omställning till hållbar energi att förena med ekonomisk tillväxt?

Kan det ur strikt ekonomiskt perspektiv vara billigt eller rent av gratis att bekämpa den globala uppvärmningen? Ekonomen Paul Krugman argumenterar i en debattartikel för att kraftfulla åtgärder mot världens koldioxidutsläpp inte behöver påverka tillväxten negativt, utan kanske tvärtom leder till ökad Läs hela inlägget

Ny Greenpeace-rapport visar hur finansiella intressen står i vägen för kraftfull klimatpolitik

Trycket på FN:s klimatmöte i New York och nästa års storkonferens i Paris är stort. På tusentals platser över hela världen ordnas demonstrationer och även ledande politiker sluter upp i folkmassorna. Till och med Världsbanken förespråkar stora insatser mot klimatförändringarna. Mot kraven på Läs hela inlägget

PricewaterhouseCoopers ger dyster bild av kampen mot klimatförändringarna

Utsläppen av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka i absoluta tal. Att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till två grader, målet som sattes av FN:s klimatmöte 2009, ter sig nu närmast omöjligt att nå. En rapport från konsultföretaget PricewaterhouseCoopers, som sysslar Läs hela inlägget

Folkligt motstånd och faktiska misslyckanden vänder trenden

Privatisering

Sedan åtminstone tidigt 1980-tal har privatisering varit en global trend och Sverige ligger i täten. Myten att privat regi måste vara effektivare än offentlig ifrågasätts sällan i den politiska debatten. Svenska socialdemokrater kritiserar visserligen alltför stora vinster i välfärden, men förslagen handlar om översyn och Läs hela inlägget