En uppsättning praktiska verktyg för att bygga civilisationen

Marcin Jakubowski, kärnfysiker och lantbrukare, har ett fascinerande projekt, vars mål är en sorts civilisations-kit, en uppsättning verktyg för att rent praktiskt bygga en fungerande civilisation från grunden, på jordnära marknivå. Hans Global Village Construction Set handlar om öppna, gemensamma Läs hela inlägget

Gemensam konsumtion – så kan den främjas

En intressant subtrend som försöker gå mot strömmen i dagens konsumtions/slit-å-släng/sköt-dig-själv-å-skit-i-andra-samhälle är det som kallas collaborative consumtion, alltså gemensam konsumtion. Grundtanken är att vi i större eller mindre omfattning ska byta vårt fokus från ägande till tillgänglighet. I denna anda Läs hela inlägget